Toimintasuunnitelma 2018

1. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta

Yhdistyksen tarkoitus on aktivoida kyläläisiä kehittämään ympäristöään ekologiseti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävällä tavalla tavoitteena viihtyisä, turvallinen ja kaikki asukkaat huomioon ottava kyläyhteisö.” ( lainaus kyläyhdistyksen säännöistä)

2. Tulevan toimintakauden haasteet ja mahdollisuudet

Kyläyhdistys on saanut kuluvan vuoden aikana vaikuttavuutta, näkyvyyttä ja kannatusta toiminnalleen ”Aliskahankkeen” toteutumisen, Myllysaarihankkeen aloittamisen, Suomi 100 -kesätapahtuman ja järjestettyjen talkootapahtumien kautta. Haasteena on ollut sitoututtaa kyläläisiä toimimaan yhdistyksessä ja aktivoimaan heitä toiminnan kehittämisessä.

Lisääntynyt verkottuminen Oulun kaupungin eri organisaatoihin, muihin yhdistyksiin ja sidosryhmiin on antanut yhdistykselle hyvän ponnahduslaudan jatkaa ja kehittää toimintaansa. Myös aktiivinen, hyvähenkinen ja yhteen hileen puhaltava hallitustyö osaltaan on auttanut ja auttaa myös jatkossa toiminnan kehittämistä.

3. Yhdistyksen toiminnan painopisteet

Yhdistyksen tärkein painopiste on ollut ja tulee myös kuluvana vuonna olemaan ympäristön ja viihtyisyyden, monimuotoisuuden ja ympäristön tarjoamien harrastusmahdollisuuksien ylläpitäminen ja kehittäminen.

Uutena painopistealueena tulevana vuonna on verkottuminen lasten ja nuorten parissa tapahtuvaan toimintaan.

4. Yhdistyksen muu sisäinen toiminta:

Yhdistyksen hallitus kokoontuu säännöllisesti n. kerran kuukaudessa ja kokoontuu sääntömääräisiin kokouksiin kahdesti vuodessa keväällä ja syksyllä.

Yhdistyksen jäsenenä ovat käytännössä kaikki yhdistyksen toimialueella olevat jäsenet ja jäsenrekisteriä pidetään kaikista yhdistyksen kannatusmaksua maksavista jäsenistä. Kannatusmaksun suuruudeksi tulevalle vuodelle asetetaan 10 €/henkilö.

Talouden ja toiminnan kehittämisen vuoksi yhdistys pyrkii aktiivisesti toimimaan kannatusmaksun kattavuuden puolesta tiedottamisella.

Yhdistys järjestää talkoita ja tapahtumia, joilla pyritään aktivoimaan kyläläisiä osallistumaan ja toimimaan yhdistyksen tavoitteiden puolesta.

Yhdistys velvoittaa hallitusta toimimaan tavoitteiden puolesta ja suunnittelemaan sekä osallistumaan hankkeisiin, jotka edesauttavat yhdistyksen toiminnan tavoitteisiin pääsyä.

5. Yhdistyksen muu ulkoinen toiminta

Yhdistyksen näkyvyyttä lisätään mm. facebookin, kotisivujen, tiedotteiden ja paikallislehtien avulla. Yhdistys osallistuu kolmannen sektorin toimijoille tarkoitettuihin kokouksiin ja tapahtumiin ja siten pyrkii kehittämään verkottumistaan alueensa muihin toimijoihin.