Myllysaari

2016 –

Oulun kaupungille luovuttettiin 20.5.2016 esitys Myllysaaren kehittämisestä, johon kaupunki vastasi sittemmin myönteisesti. Yhteistyöryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 4.4. 2017. Mukana kyläyhdistyksestä olivat pj Pasi Haapakangas, sihteeri Hennariikka Lohi sekä hallituksen varajäsen Britta Passoja.

Esitys Haukiputaan Asemakylän Myllysaaren ympäristön virkistyskäyttöalueiden kehittämisestä

Oulun kaupunki omistaa useita hehtaareja luonnonkauniin Kiiminkijoen entisen Pohjolan Opiston koskimaisemaan sijoittuvaa ranta- ja tulvauoma-aluetta, joka on kulttuurihistoriallisesti arvokasta monimuotoista puisto-ja virkistyskäyttöaluetta. Kyseisellä paikalla on toiminut vielä viime vuosisadan alkuvuosina mm. Maunun Mylly ja Saha, josta jäämistönä paikalla on vielä myllynkiviä hakemassa uutta sijoituspaikkaa.
Alue on ollut kyläläisten aktiivisessa virkistys- ja ulkoilukäytössä jo lähes vuosisadan ajan. Kyläyhdistys on perustanut sinne jo 1980-luvulla valaistun latureitin yhdessä Haukiputaan kunnan kanssa. Sittemmin kyläyhdistys on kunnostanut Myllysaaren taustoja polveilevan Sarkkilammen ja tulvauoman, jonka rantoja aiemmin perustettu kuntopolku myötäilee. Kyseiset reitit ja vesialueet ovat aktiivisessa kalastus- ja retkeilykäytössä. Reitillä on ollut myös laavu, joka on tuhoutunut ja purettu viimeisen suuren myrskyn jälkeen. Myös paikalliset päiväkodit ja koulut, erityisesti Aseman koulu ovat käyttäneet aluetta ympäristötuntiensa opetus- ja tutustumiskohteena.
Alueen käytöstä ja ylläpidosta ei ole erillistä käyttö- ja kehittämissuunnitelmaa.

Esitämme, että Oulun kaupunki ryhtyy laatimaan alueelle kyseisen virkistysalueen käyttö- ja kehittämissuunnitelman. Suunnitelmassa tulee huomioida sekä virkistyskalastuksen, retkeilyn, liikunnan, luonnonhoidon, että myös ympäristöopetuksen tarpeet ja mahdollisuudet.
Me allekirjoittaneet yhdistykset ja yhteisöt olemme käytettävissä asiantuntijoina ja yhteistyökumppaneina hankkeen eteenpäinviemisessä.

Haukiputaalla 20.05.2016

Haukiputaan Asemakylän Kyläyhdistys ry, Pasi Haapakangas, puheenjohtaja

Haukiputaan Aseman koulu, Mika Kenttämaa, rehtori

Aseman Kotikouluyhdistys ry, Minna Vastimo, puheenjohtaja

Kiiminkijoki ry, Esko Olkonniemi, puheenjohtaja